–Å vere fiskar er livet mitt, seier Asle Jørgensen frå Selje

foto