Seks nye smitta i Stad

foto
Ifølgje Thomas Vingen Vedeld, kommuneoverlege i Stad, er smittesituasjonen i Stad per no relativt fredeleg. Foto: Tormod Flatebø