Endra status

foto
‒ Vi har no trekt tilbake mannskap som har drive overflate- og strandsøk. Det vidare søket blir gjort under sjøoverflata. I det søket får vi bistand frå fartøyet Frøy Stad, som har eit mindre undervassfartøy om bord, seier Kurt Hammerø, innsatsleiar frå Politiet. Foto: Tormod Flatebø