Slik blir skulestart etter koronajula

foto
Helsedirektoratet har oppmoda elevar og tilsette i skular og barnehagar om å teste seg 24 timar før første skuledag. Foto: Stian Lysberg Solum