foto
Thor Hammerseth (t.v.) og Martin Heimsæter (t.h.) har danna ei gruppe saman med Julian Adelsten og saman driv dei med freerunning og parkour – truleg som einaste gruppe på Nordfjordeid. Foto: olin maria yri

Får kick av freerunning