Flya på kortbanenettet står - ny vurdering klokka 17

foto