Lærarane ber alle førebu seg på opptrapping av streiken