Stian-Alexander Hoddevik er listetopp for Industri- og næringspartiet. Det er første gong partiet stiller liste ved kommunestyreval i Stad. Foto: Anna Wuttudal

– Verdiane må skapast før dei kan fordelast

– Vi ønskjer å skape trygge og gode rammer, og allsidige tilbod for innbyggarane i kommunen vår. Vi er eit distriktsparti som ønskjer utvikling og ikkje avvikling.