–Med bakgrunn i at senteret ligg på leirgrunn, er vi i ein kritisk situasjon