Skal greie ut gratis reise for barn og unge til fritidsaktivitetar