Det er meldt raudt farevarsel om ekstremt kraftige vindkast for delar av Vestlandet og nord til Nordland. Ekstremvêret vil gjere seg gjeldande frå i morgon onsdag føremiddag, skriv politiet i Nordfjord på sine Facebooksider.

Kinn kommune har etablert kriseleiing i samband med den varsla orkanen i morgon. Skular og barnehagar i Måløy blir halde stengt.

Politiet oppfordrar innbyggjarane i Nordfjord om å sikre lause gjenstandar på eigedomen sin i god tid før vinden tek seg opp.

– Lause gjenstandar kan vere farlege i slikt vêr og gjere skade på menneske, bygningar og gjenstandar. Elles er det viktig og følgje med på værmeldingane, samt råd frå kommune og styresmakter, oppfordrar politiet.