– Vi vert ikkje høyrde når det gjeld prioriteringane våre