– Det er ikkje rørsle i grunnen under A-blokka

foto