Fleirtal for å behalde Kinn kommune – men kommunestyret avgjer

foto