Norsk Folkehjelp: Få alvorlege hendingar trass i draumepåske