– Vi har ikkje kapasitet

foto
BUA Eid har vore stengt store delar av juli, men volontørane har sørgja for gratis utlån av utstyr på måndagar og torsdagar. Foto: Lina Hjelmeland