Kinesisk vaksine har vist seg å vere effektiv i Chile