– Det er fint å få eit skilje mellom skulen og riksvegen