Dei har skapt eit paradis i ein poll ved Nordfjorden