17 prosent auke i talet på arbeidsledige i Stad

foto