Nordfjordbrua AS med negativ eigenkapital på over ein halv million