Politikarane vil ikkje vere propp som hindrar framdrift