13 meldingar om uro

foto
Det er ikkje meldt om større hendingar natt til søndag. Foto: Anna Wuttudal