Straumkundar avhengige av nedbør for å unngå skyhøge straumprisar i haust