Viktige læringspunkt frå halvtanna år med koronapandemi

foto
- Vi har opplevd at dialogen med kommunane har vore veldig god gjennom heile pandemien, og den har i stor grad vore prega av gjensidig tillit., heiter det i meldinga frå Statsforvaltaren i Vestland. Biletet er frå medisinrommet på Hogatunet. Frå venstre: Siv Helen Reksten, Heidi Munch Starheim (einingsleiar på Hogatunet), Ingunn Alise Refvik (sette vaksine), Siri Heggen, Anne Karin Vangberg-Hjelle. Illustrasjonsfoto. Foto: Elin Paulsen