Samferdselsministeren sår tvil om fjordkryssing på Vestlandet

foto