Førebudde på å selje billettar ved inngangen

foto