Statsforvaltaren har sett nye vilkår for nydyrking