– Det er gjort skadeverk i barnehagen, og vi skulle gjerne hatt tips om nokon har sett noko, seier innsatsleiar Roger Gundersen i politiet i Nordfjord.

Nokon har mellom anna snudd alle trebenkane i barnehagen, papirdispensarar er knust og det er slått på veggane.

– Vi har førebels ingenting å gå etter, og ber om tips, kommenterer Gundersen.