Flyprisane i distriktet blir kutta kraftig neste år