Regjeringa set av 20 millionar til nye politibilar