Tilsett i politiet er suspendert og sikta for truslar

foto