Spelar sin første festivalkonsert i Norge på mange år

foto