Stad kommune må ha orden i eigne sysaker

foto
Eitt av avvika i branntilsynet handlar om at Stad kommune har sagt opp avtale med aktør som utførar kvalifisert kontroll av branntekniske installasjonar i Stad rådhus. Dette medfører at ingen branntekniske installasjonar vil få kvalifisert kontroll i 2021. Foto: Anna Wuttudal