Stadig fleire bruker sterke smertestillande over lang tid – FHI er uroleg