Kan snart prøvebu i mikrohus i Stad kommune

foto
MIKROHUS: Dette er mobile, arealeffektive einingar med grunnflate på kring 30 m2, og dei kan byggjast vesentleg rimelegare enn vanlege bustadhus. Foto: Norske Mikrohus -pressebilde