foto
Eitt hus vart knust, og eitt unngjekk med nød og neppe skredet i Prestemarka for 45 år sidan. Foto: Privat

45 år sidan skreddrama i Prestemarka