Gjennomslag for fritt skuleval på tvers av fylkesgrenser

foto