foto
4. KLASSE EID FOLKESKULE ANNO 1959: Atle Vedvik gjekk både folkeskulen, realskulen og gymnaset i Eid skule som brann i 1978. Framme frå venstre: Bjørg Torheim, Anna Bodil Hestenes, Martha Skaugset, lærar Ragnvald Otterdal, Irene Wedvik, Liv Jacobsen, Eldrid Bolstad, Brynhild Bjørlo. Toril Sørland var ikkje til stades denne dagen. Bak frå venstre: Svein Karlsen, John Andersen, Atle Vedvik, Arve Sørland, Laurits Fjørtoft, Amund Os, Svein Nes, Jon Rasmussen, Jostein Bjørlo, Leiv Sønderland, Audun Øydvin. Foto: Privat

Gjevande skuletid i gamleskulen