Ikkje dagen for sommardekk

foto
Ifølgje Vest politidistrikt er det mykje snø og slaps på vegane rundt om i fyket. Foto: ARKIV/Anna Wuttudal