‒ Eg liker godt å ha ein fot i politikken og ein i organisasjonen