Kråkenes fyr i dag. Foto: Marianne Johnsen

Vegvisarar langs kysten i over 400 år

Den vesle bygda Dalsfjord langt inne i ei fjordarm i Volda på Sunnmøre skulle kome til å spele ei svært viktig rolle i norsk fyrhistorie. Ei historie som går over 400 år tilbake i tid.