Mæland: Byggje- og eigedomsnæringa kan spare opp mot 50 milliardar kroner i året