Kan setje krav om artsgruppe på AK-lokalitet

foto
AVGRENSING: Det ikkje høve til å produsere matfisk av laks, aure og regnbogeaure innanfor avgrensingane til nasjonale laksefjordar (Eidsfjorden og Utfjorden). Arkivfoto: Anna Wuttudal Foto: Anna Wuttudal