Vil Noregs Bondelag løfte i lag med distriktsjordbruket?

foto
Leidulf Gloppestad kjem her mellom anna med tankar om distriktsjordbruket. Foto: Anna Wuttudal