Intervallet mellom vaksinedosane blir korta ned frå 12 til ni veker

foto