– Turistane kjem ikkje hit for å gå på kjøpesenter

foto