Stad kommune er eit historisk og arkeologisk kraftsenter