Riggar seg for ekstremvêret - Daniel har bygd borg rundt fjøsen