110 millionar til utvikling og nyskaping i næringslivet

foto